Elállási nyilatkozat

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!
Forrás: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Vissza szállítási cím:
JUROKERMED KFT
4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 31. Fsz. 4.
info@intimorvoslas.hu

A termékek intim higieniai kategóriába tartoznak ezért egészségvédelmi és higiéniai okokból csak akkor vesszük vissza, ha bontatlan zárt csomagolásban érkezik.  [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pont]. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza, amely 2014. június 13-án lépett hatályba,

 

Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

A vásárlóink megelégedettsége a célunk. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nincs szüksége a termékre és eláll a vásárlástól, erre törvényi lehetősége van. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@intimorvoslas.hu / JURÓKERMED Kft. 7761 Szatmárcseke, Széchényi u. 45.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, melyet az ÁSZF végén talál.

Nyilatkozatát online kitölthető űrlapon keresztül is elküldheti:

Az elállási/felmondási joggal kapcsolatos dolgokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet teljes szövege elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=#xcelparam

Amint jelezte írásban a vásárlástól való elállását, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített és megfizetett összeget, ideértve a szállítási költséget is. (kivéve azokat a többletköltségeket, ami az optimálistól eltérő extra igényből keletkező szállítási díjkülönbözet.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Fontos szempont a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte a terméket, vagy ténylegesen vissza nem kaptuk: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

  1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  2. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

FIGYELEM! A termék jellegéből adódóan az elállási jog csak akkor érvényesíthető, ha a terméket NEM HASZNÁLTA, a védőcsomagolás bontatlan!

A cégünkhöz visszaküldött terméket megvizsgáljuk, videó kamerával dokumentáljuk a csomagolás sértetlenségét, és jegyzőkönyvben rögzítjük az esetet. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék védőcsomagolása sérült).

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében: